Veldtesten Mobile Smart Grid – 2009
In het project ‘Veldtesten Mobile Smart Grid’ (MSG) uit 2009 is gekeken of één auto slim opgeladen kon worden. Hierbij is ook een kastje ontwikkeld dat in de auto geplaatst kon worden zodat ook aan die zijde zoveel mogelijk data verzameld kon worden over het laadproces, de batterij-status en het rijgedrag. Daarnaast is meetapparatuur geplaatst in het transformatorstation.

Praten met de auto – 2010
Een eerste stap in de ontwikkeling van het slimme netwerk ten behoeve van elektrisch vervoer was het proefproject ‘Praten met de Auto’ uit 2010. Enexis onderzocht hiermee de mogelijkheden van communicatie tussen het energienetwerk, laadpunten en elektrische auto’s. Hiervoor werd de benodigde regel- en communicatie-apparatuur ingebouwd in 10 auto’s. Daarnaast werd het lokale laagspannings(LS)-net bij het hoofdkantoor van Enexis in Rosmalen gereedgemaakt voor gestuurd laden en er zijn op die locatie 10 laadpunten geplaatst. Deze werden eveneens voorzien van regel- en communicatieapparatuur. Na een functionele test sloot een Laaddag met meerdere elektrische auto’s dit project af. Tijdens deze dag werd de basis van het MSG aan het publiek gedemonstreerd.

Demonstratieproject Smart Charging – 2011/2012
In het demonstratieproject Smart Charging uit 2011/2012 werden de ervaringen uit de eerdere projecten gebruikt om een praktijkdemonstratie te geven van Smart Charging in een ‘real-life’ omgeving. Hierbij werd ook het marktmodel in praktijk gebracht. Dit demonstratieproject was een praktijkproef met het slim laden van elektrische auto’s in een commerciële omgeving. Verschil met de eerdere pilot van Enexis in Rosmalen was de introductie van de rol van charge service provider (Better Place) als separate partij. Het project is gesubsidieerd door de Brabantse Ontwikkel Maatschappij.

Belangrijkste resultaten:

  • Eerste demonstratie van Smart Charging ter wereld op het parkeerterrein van Enexis in Rosmalen
  • Succesvolle praktijkdemonstratie in parkeergarage Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch
  • Veel ervaring opgedaan met het aansturen van laadpalen in parkeergarages
  • Eerste versie van een Smart Charging protocol ontwikkeld
  • Flinke input geleverd aan de Europese Smart Charging commissies en ook flinke stempel op het beleid kunnen drukken
  • Veel media-aandacht, onder andere op de Ecomobiel in 2011 en (met name) 2012