Sinds 2009 werkt Enexis aan het slim laden van elektrische auto’s, onder andere door:

  • De ontwikkeling van een wereldwijd uniek systeem voor laadsturing
  • De ontwikkeling van internationale standaarden en protocollen voor laadsturing
  • Bijdrage aan onderzoek naar privacy en security vragen rondom laadsturing

Momenteel neemt Enexis deel aan de volgende Smart Charging pilots:

  • High Tech Campus (HTC) Eindhoven; The world’s smartest grid: Enexis zorgt op deze locatie voor de intelligentie waardoor het net en daarmee de laadpalen ‘slim’ worden. Door middel van Smart Charging op grote schaal, kan duurzame energie voorrang krijgen op het net en het aantal elektrische auto’s op de HTC groeien, zonder forse investeringen in het netwerk.
  • Vrije keuze aan de laadpaal: De groei in elektrische mobiliteit vraagt om duidelijkheid in de administratieve afhandeling, en om keuzevrijheid in leverancier en product voor de consument. Dit is dan ook de inzet van deze pilot, die Enexis uitvoert met de provincie Noord-Brabant en enkele serviceproviders. Binnen deze pilot wordt het mogelijk dat de elektrische rijder profiteert van momenten dat de stroom goedkoper is.
  • Smart Grid in Balans: Het doel van dit project is om een balans te realiseren tussen het aanbod van decentrale duurzame energiebronnen en de vraag naar duurzame energie van elektrisch vervoer in de proefomgeving. Dit tegen zo laag mogelijke kosten en zonder netverzwaring.