Enexis is bezig om haar netwerk van kabels en leidingen voor te bereiden op een toekomst waarin het vanzelfsprekend is dat we auto’s elektrisch opladen en zelf opgewekte energie terug leveren aan het net. Smart Charging is een onderdeel van dit duurzaam netwerk (smart grid). Een netwerk dat niet alleen elektrisch auto’s kan opladen maar ook kan bepalen wanneer het meest gunstige moment is om dit te doen. Naast het slim opladen van auto’s zijn de elektriciteitsstations van een slim en duurzaam netwerk op afstand te bedienen en zorgt de slimme meter ervoor dat de zelf opgewekte energie (via wind en zon) goed berekend en teruggeleverd wordt aan het netwerk.

Praktijkvoorbeelden duurzaam netwerk

  • Pilot Jouw Energie Moment; een onderzoek in woonwijken in Breda en Zwolle om erachter te komen hoe Enexis het energienet het beste kan inrichten en in hoeverre consumenten bereid zijn om flexibel om te gaan met hun energieverbruik.
  • Pilot Smart Storage in Etten-Leur;  Enexis slaat als eerste netbeheerder elektriciteit op in een openbaar net.
  • EcoNexis huis; het demohuis van Enexis in Zwolle dat nu al onafhankelijk is van fossiele brandstoffen en aangesloten is op een slim energienet.
  • High Tech Campus (HTC) Eindhoven: the world’s smartest grid; Enexis zorgt op deze locatie voor de intelligentie waardoor het net en daarmee de laadpalen ‘slim’ worden. Door middel van Smart Charging op grote schaal, kan duurzame energie voorrang krijgen op het net en het aantal elektrische auto’s op de HTC groeien, zonder forse investeringen in het netwerk.