Het Open Smart Charging Protocol (OSCP) bepaalt heel precies welke berichten er allemaal vanuit de netbeheerder naar de operator gestuurd kunnen worden en op welke wijze. Door met zijn allen af te spreken hoe deze berichten eruit moeten zien weet iedereen aan welke eisen hij moet voldoen om mee te kunnen doen in het Smart Charging proces. Vergelijk het met taal: als mensen niet dezelfde taal spreken kunnen ze maar moeilijk samenwerken, zelfs als ze hetzelfde doel willen bereiken.

Hoe werkt het Smart Charging Protocol?

  • De netbeheerder weet de maximum belasting van de kabel waarop elektrische auto’s staan te laden. Op basis van weersinformatie en statistische gegevens, kan de netbeheerder 24 uur vooruit voorspellen hoeveel energie de huishoudens en andere energiegebruikers die op die kabel zitten elk kwartier zullen gebruiken. Wat er daarna nog aan capaciteit overblijft op de kabel kan gebruikt worden voor het opladen van elektrische auto’s. De netbeheerder geeft per kabel door aan de operators die op die kabel laadpalen hebben, hoeveel capaciteit zij per kwartier beschikbaar hebben voor de komende 24 uur.
  • De operators gaan vervolgens kijken hoe zij de capaciteit over de verschillende auto’s willen verdelen. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat sommige auto’s een bijna lege accu hebben of snel weer weg moeten en andere juist niet. Ook zouden ze rekening kunnen houden met de stroomprijzen. Op basis van allerlei inputs maken zij de rekensom over het verdelen van de capaciteit. Vervolgens sturen ze aan elke Local Controller op die kabel door hoe de auto’s aangestuurd moeten worden.

(NB: Het uitgangspunt van Smart Charging is dat de operator het sommetje altijd zo kan maken dat alle auto’s op tijd weer volgeladen zijn. Als er zo weinig capaciteit beschikbaar is dat dit niet kan, moet de netbeheerder ervoor zorgen dat er meer kabels worden gelegd).

  • De Local Controller hoort van de operator hoe hij de laadpalen moet aansturen en zorgt ervoor dat dit lokaal geregeld wordt. Het kan echter zijn dat de Local Controller even geen verbinding heeft met de operator. In dit geval kan de controller ook zelf het sommetje maken over hoe de auto’s aangestuurd moeten worden. Dit sommetje zal wel wat minder intelligent zijn omdat de Local Controller niet alle gegevens heeft die de operator heeft, maar de auto’s worden in ieder geval toch opgeladen.
  • Tenslotte kan de auto nog zijn eigen plan maken binnen de ruimte die hij van de Local Controller krijgt. Als een accu bijvoorbeeld bijna vol is zal een auto meestal minder hard gaan laden omdat dat beter is voor de accu. Op dat moment gebruikt de auto dus niet alle ruimte die hij krijgt. In die situatie kan de auto aan de Local Controller laten weten dat deze een deel van de ruimte aan een andere auto kan geven.

Download de Powerpoint presentatie van Open Smart Charging Protocol.

Download