Door slimme ICT-toepassingen zorgt Enexis ervoor dat het (toekomstige) netwerk kan blijven voldoen aan de stroomvraag van de gebruiker. Met Smart Charging wordt ingespeeld op de individuele èn grootschalige laadbehoeftes, waarbij rekening wordt gehouden met een optimale inpassing van duurzame energie en het vermijden van piekbelastingen in het elektriciteitsnet: de extra belasting van het net wordt ‘intelligent’ opgevangen.