Smart Charging maakt het slim laden van elektrische auto’s voor iedereen toegankelijk. ‘Slim’ is hierbij een breed begrip. Het kan betekenen dat er zo met de beschikbare netcapaciteit wordt omgegaan, dat consumenten altijd op tijd hun accu kunnen volladen. Zelfs wanneer grote groepen consumenten tegelijkertijd op dezelfde plek willen ‘tanken’.

Slim is ook dat er bij het laadproces rekening wordt gehouden met dynamisch variërende stroomprijzen en met het lokale aanbod van duurzame energie, uit bijvoorbeeld zonnepanelen. Uiteraard hoort bij slim ook het laten meetellen van de wensen van de elektrische rijder zelf. Maar het wordt natuurlijk pas echt slim, als met al deze zaken tegelijkertijd rekening wordt gehouden.